Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός

Η συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός είναι η συστηματική βοήθεια και υποστήριξη που παρέχεται από καταρτισμένους συμβούλους και η οποία επιτρέπει στον επωφελούμενο σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωή του να συνειδητοποιεί τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του, να λαμβάνει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του και τελικά να επιτυγχάνει μεγαλύτερη ισορροπία στη ζωή του.

Ατομικό πρόγραμμα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού

Αποτελεί μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία η οποία αφορά τους μαθητές του Λυκείου. Ο σύμβουλος, μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις και με τη χρήση ειδικού τεστ, βοηθάει  τους μαθητές στη διερεύνηση και κατανόηση των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους. Στη συνέχεια οι μαθητές ενημερώνονται για όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες, τις σχολές των ελληνικών πανεπιστημίων που ανταποκρίνονται στις επιλογές τους καθώς και όλα τα απαραίτητα προσόντα που χρειάζονται ώστε να πετύχουν το στόχο τους.

Προσωπικός σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού

Οι ατομικές συνεδρίες, η επεξεργασία των αποτελεσμάτων και η συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού γίνονται στο χώρο των φροντιστηρίων Διαγώνιος από τον υπεύθυνο του φροντιστηρίου, Τρούλιαλη Μιχαήλ, πιστοποιημένο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού με αριθμό πιστοποίησης EL203061903 (ημερομηνία έκδοσης 29/7/2019).

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή λεπτομέρεια που σχετίζεται με τη διαδικασία ή το κόστος παρακαλώ επικοινωνήστε με τη γραμματεία του φροντιστηρίου.