Μαρία Καραγκιαούρη

separator

Είμαι χημικός απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό στη Βιοχημεία. Έχω ενεργή περιβαλλοντική συνείδηση και ενασχόληση με τις τέχνες. Ως εκπαιδευτικός προσπαθώ να ξεπερνάω την ύλη του σχολείου και να βοηθάω τους μαθητές μου να μάθουν πώς να σκέφτονται κριτικά.