Ομάδα καθηγητών

Αυτό που κατέχει συνήθως περίοπτη θέση στα χαρακτηριστικά των καθηγητών είναι η εμπειρία τους και η μακροχρόνια ενασχόληση με το αντικείμενο τους. Στο φροντιστήριο Διαγώνιος όμως δε θεωρούμε ότι αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχει κάποιος εκπαιδευτικός. Το βασικό χαρακτηριστικό που έχουν λοιπόν οι καθηγητές μας είναι αγάπη για τη δουλειά τους! Ανεξαρτήτου ηλικίας, ανεξάρτητα με το αν έχουν πολλά ή λίγα χρόνια εμπειρίας, όλοι αγαπούν αυτό που κάνουν. Και επειδή το αγαπούν δε βλέπουν το μάθημα σαν μια διαδικασία που διαρκεί μόνο όση ώρα αναφέρεται στο πρόγραμμα σπουδών. Όλοι είναι δίπλα στους μαθητές κάθε στιγμή που θα τους χρειαστούν.