Ατομική συμβουλευτική

separator

Αποτελεί μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία η οποία αφορά τους μαθητές του λυκείου. Ο πιστοποιημένος σύμβουλος, μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις και με τη χρήση ειδικού τεστ, βοηθάει τους μαθητές στη διερεύνηση και κατανόηση των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας τους. Στη συνέχεια οι μαθητές ενημερώνονται για όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες, τις σχολές των ελληνικών πανεπιστημίων που ανταποκρίνονται στις επιλογές τους καθώς και όλα τα απαραίτητα προσόντα που χρειάζονται για να πετύχουν το στόχο τους.