Βιβλία

separator

Στους μαθητές δίνονται δωρεάν βιβλία, γραμμένα από τους καθηγητές του φροντιστηρίου, για όλα τα μαθήματα που παρακολουθούν. Τα βιβλία αυτά λειτουργούν συνοδευτικά με το σχολικό βιβλίο και με οποιοδήποτε άλλο βοήθημα του εμπορίου κριθεί απαραίτητο από τον καθηγητή να χρησιμοποιεί ο μαθητής.