Επικοινωνία με τους γονείς

separator

Η επικοινωνία με τους γονείς είναι συχνή και ουσιαστική. Γίνονται 3 προγραμματισμένες ενημερώσεις γονέων στο χώρο του φροντιστηρίου στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Επιπλέον ο υπεύθυνος σπουδών παρακολουθεί συνεχώς την πορεία των μαθητών και ενημερώνει τους γονείς άμεσα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αλλά και κάθε φορά που υπάρχουν διαθέσιμοι έλεγχοι προόδου από τους καθηγητές.