Ολιγομελή τμήματα

separator

Βασικό μέλημα μας στο καταρτισμό των τμημάτων στο φροντιστήριο είναι αυτά να είναι ολιγομελή και ομοιογενή. Με τη βοήθεια των διαγνωστικών τεστ για τους νέους μαθητές ή τις επιδόσεις τους τις προηγούμενες χρονιές για τους μαθητές που ήδη φοιτούν στο φροντιστήριο μας, αλλά και της συνάντησης τους με τον υπεύθυνο σπουδών, σχηματίζουμε τμήματα ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών αλλά και με τη διάθεση που έχει ο κάθε μαθητής να προσπαθήσει ώστε να επιτύχει τους στόχους του.