Ομάδα καθηγητών

separator

Αυτό που κατέχει συνήθως περίοπτη θέση στα χαρακτηριστικά των καθηγητών είναι η εμπειρία τους και η μακροχρόνια ενασχόληση με το αντικείμενο τους. Στο φροντιστήριο μας όμως δε θεωρούμε ότι αυτό είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχει κάποιος εκπαιδευτικός. Το βασικό χαρακτηριστικό που έχουν οι καθηγητές μας είναι αγάπη για τη δουλειά τους! Ανεξαρτήτου ηλικίας, ανεξάρτητα με το αν έχουν πολλά ή λίγα χρόνια εμπειρίας, όλοι αγαπούν αυτό που κάνουν. Και επειδή το αγαπούν δε βλέπουν το μάθημα σαν μια διαδικασία που διαρκεί μόνο όση ώρα αναφέρεται στο πρόγραμμα σπουδών. Όλοι είναι δίπλα στους μαθητές κάθε στιγμή που θα τους χρειαστούν.